Lääkäriliiton laatupalkinto Tays Unipoliklinikalle

Lääkäriliiton laatupalkinnon on voittanut Tays Unipoliklinikka uniapneapotilaan hoitoprosessin uudistamisesta. Voittaja valittiin Lääkäritalossa järjestetyssä finaalissa torstai-iltana 17.11.2022.

Vuosien 2020–2022 aikana uniapneapotilaan hoitoprosessi on Taysissa uudistettu kokonaisuudessaan apulaisylilääkäri Hannele Hasalan ja osastonhoitaja Minna Lavikon vetämänä. Koko poliklinikan henkilöstö on vahvasti mukana uudistuksissa.

Uudistetussa hoitoprosessissa uniapneadiagnoosit tehdään valtaosin avoterveydenhuollossa ja ryhmäaloituksia sekä videoavusteista hoidon aloittamista on lisätty. Suuntima-palvelun avulla eri segmentteihin tunnistetut asiakkaat ohjataan heidän voimavarojensa mukaan räätälöityyn seurantaan.

Toimintamallien muuttaminen ja muun muassa digipalveluiden innovatiivinen käyttö on lyhentänyt potilaskontaktin kestoa kuudesosaan aiemmasta. Näin voidaan keskittyä paremmin enemmän tukea ja ohjausta tarvitseviin potilaisiin. Kustannustehokkuus on parantunut merkittävästi ja lähes samalla henkilömäärällä on voitu hoitaa yli kolminkertainen määrä potilaita. Myös henkilöstö voi muutoksen keskellä hyvin, jopa paremmin kuin ennen, ja potilastyytyväisyys on parantunut.

Uudistetut mallit ovat jo käytössä myös Taysin muilla unipoliklinikoilla ja laajemminkin uniapneapotilaiden hoidossa Pirkanmaalla. Kehittämistyö on herättänyt kiinnostusta eri puolella maata sekä myös muiden potilasryhmien osalta Taysissa.

- Se on ollut yksi avainasia tässä, että on tiedetty, että suunta on oikea. On tuotu uniapneapotilaan hoito nykyaikaan, sanoo hankkeen finaalissa esitellyt Hannele Hasala.

Finaali käytiin kolmen ehdokkaan kesken, jotka Lääkäriliiton laatuneuvosto valitsi kaikista hakemuksista. Voittajaa valittaessa huomioitiin paitsi hankkeen ansiot myös esittelyn selkeys ja esittelymateriaalin laatu. Erityisesti painotettiin hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta. Muut finalistit olivat Tehohoidon koordinointi kansallisena yhteistyönä (Itä-Suomen yliopisto ja KYS Tehohoidon koordinoiva toimisto) ja Tiimimallin käyttöönotto Valkeakosken terveyskeskuksessa.

- Voittajahanke on ehdottomasti vahvasti potilaslähtöinen, mutta myös tiimityö ja moniammatillisuus nousevat esiin. Myös se on tärkeää, että kun menemme hyvinvointialueille, niin tämä laajenee perusterveudenhuoltoon, sivusuunnassa muualle erikoissairaanhoitoon ja myös muille terapia-alueille, toteaa laatuneuvoston puheenjohtaja Hanna Kuusisto.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry. Laatupalkinto jaettiin nyt 24. kerran.

 

Lisätietoja:

Tays Unipoliklinikka, apulaisylilääkäri Hannele Hasala, puh. 03 3116 3242, hannele.hasala@pshp.fi

Tays Unipoliklinikka, osastonhoitaja Minna Lavikko, puh. 044 472 8467, minna.lavikko@pshp.fi

Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja Hanna Kuusisto, puh. 040 775 1595, hanna-maija.kuusisto@pshp.fi

 

Laatupalkintofinaalin voittaneen hankkeen esittelivät ja palkinnon vastaanottivat apulaisylilääkäri Hannele Hasala ja osastonhoitaja Minna Lavikko Tays Unipoliklinikalta.
 
Takaisin