Lääkäriliiton laatupalkinto HUS Akuutille

Lääkäriliiton tämänvuotisen laatupalkinnon on voittanut HUS Akuutti POC-näytteenottotoiminnan kehittämisestä päivystyksessä. Voittaja valittiin laatupalkintofinaalissa tiistai-iltana 26.10.2021.

Potilaiden odottaminen päivystyksessä on kallista, vaarallista ja keskeisimpiä potilaiden tyytymättömyyden aiheita. Erityisesti vakavasti sairailla potilailla tutkimustulosten saaminen nopeasti käyttöön on ratkaisevan tärkeää.

Perinteisesti päivystyspoliklinikan verikokeita otettaessa potilasta voidaan pistää neljä kertaa kolmen eri ammattiryhmän toimesta. Laboratorio kuormittuu ja ruuhkautuu usein.

HUS Akuutin Jorvin päivystyspoliklinikalla kehitettiin uusi toimintatapa, joka vähentää potilaan kivuliasta pistämistä, nopeuttaa toimintaa ja laskee kustannuksia. Jorvin päivystyksessä hyödynnetään päivystyksen omia POC (Point-of-care) -laitteita sekä päivystyksen sairaanhoitajien omaa laskimoverinäytteenottotoimintaa. Tulokset analysoidaan päivystyksen omilla laitteilla, jolloin tulokset saadaan saman tien.

Uuden toimintatavan ansiosta laboratorion ruuhkat ja kuormitus ovat vähentyneet selvästi. Potilaiden laboratoriotulokset tulevat paljon nopeammin, mikä nopeuttaa hoitoa ja voi jopa pelastaa henkiä. Lisäksi kokonaiskustannukset ovat laskeneet merkittävästi.

Toimintatapaa on otettu jo käyttöön myös HUS Akuutin Peijaksen sairaalan päivystyksessä, ja jatkossa se on tarkoitus ottaa käyttöön muissakin HUS Akuutin päivystyksissä.

– Jorvin päivystyksessä on tunnistettu selkeä ongelma, joka on ollut myös potilasturvallisuusriski. Uusi toimintamalli on kehitetty moniammatillisesti ja henkilökunta on saatu motivoitua hyvin muutokseen. Muutos on lisännyt potilastyytyväisyyttä, ja toiminnan sujuvoittamisesta on saatu myös taloudellista hyötyä, sanoo Laatuneuvoston puheenjohtaja Hanna Kuusisto.

Laatupalkinnon saajan valinta oli kaksivaiheinen. Lääkäriliiton laatuneuvosto arvioi hakemukset ja valitsi kolme parasta ehdokasta finaaliin. Muut finalistit olivat Eurajoen terveysasema ja HUS Iho- ja allergiasairaala.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille kannustuksena tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä. Palkinnosta päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto, jossa ovat edustettuina Lääkäriliiton lisäksi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry. Laatupalkinto jaettiin tänä vuonna 23. kerran.

Lisätietoja:

HUS Akuutti, apulaisylilääkäri Kimmo Suojanen, puh. 050 427 5464, kimmo.suojanen@hus.fi

Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja Hanna Kuusisto, puh. 040 7751595, hanna-maija.kuusisto@pshp.fi

Takaisin