Lääkäriliiton laatupalkinto geriatrian kehittämiselle Uudessakaupungissa

Lääkäriliiton laatupalkinnon on voittanut geriatrian pitkäjänteinen kehitystyö Uudessakaupungissa. Lääkäriliiton laatuneuvosto haluaa antaa kunniamaininnan myös TYKSin vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan työlle umpilisäketulehduksen diagnostiikan ja hoidon tutkimuksessa.

Palkinto jaettiin nyt 25. kertaa ja voittaja valittiin Lääkäripäivillä järjestetyssä finaalissa torstaina 25.1.2024. Laatupalkinnolla halutaan tuoda esiin organisaatioiden tekemä laatutyö ja sen tuottamat hyödyt potilaille, terveydenhuollon ammattilaisille ja yhteiskunnalle. Finaalissa hankeensa esittelivät neljä ehdokasta.

Uudessakaupungissa on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä geriatriassa. Painopiste on siirretty ennaltaehkäiseviin, varhaisiin ja kuntouttaviin palveluihin perusterveydenhuoltoon. Vanhusten hoivan tarve on vähentynyt merkittävästi, hoidon porrastus on toiminut eikä kaupungissa ole vuosiin ollut jonoa ympärivuorokautiseen hoitoon. Palveluiden käyttö on vähentynyt sitä enemmän mitä vanhemmasta väestönosasta on kyse, ja erot vertailukuntiin, sairaanhoitopiiriin tai koko maahan ovat suuria. Kehittämisestä on vastannut Varhan geriatrian ylilääkäri Tarja Uusitalo, joka esitteli hanketta laatupalkintofinaalissa.

"Ennaltaehkäisy, varhainen diagnoosi ja hoidon aloitus ovat oleellisia, kallein potilas on diagnosoimaton. Hoidon porrastus on meillä toiminut hyvin. Vuonna 2021 hoitopäiviä yhteensä oli 13 500 vähemmän kuin vertailukaupungissa," Uusitalo kertoi.

Voittajan valinnassa painotettiin näyttöjä siitä, että kehittämishanke on edistänyt terveydenhuollon toimivuutta tai vaikuttavuutta ja hoitotuloksia. Lisäksi arvioitiin finaaliesityksen ja materiaalien laatua.

"Uudenkaupungin geriatrian kehittämishankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on hyvin suuri ja se tarttuu hyvin olennaiseen ja ajankohtaiseen perusterveydenhuollon haasteeseen. Kunniamaininnan halusimme antaa TYKSin vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan hankkeelle, koska se edustaa suomalaisen kliinisen tutkimuksen 2000-luvun terävintä kärkeä, joka vie suomalaista tutkimusta kohti kansainvälistä huipputasoa," totesi laatuneuvoston puheenjohtaja Petri Bono.

Voittajan lisäksi finaalissa olivat umpilisäketulehduksen diagnostiikan ja hoidon tutkimushanke (TYKSin vatsaelikirurgian ja urologian klinikka), Siun soten Terveyskeskuslääkäri 2.0 -toimintamalli sekä vastaanottotoiminnan hoidon jatkuvuuden pilotti Tuiran hyvinvointikeskuksessa.

Laatupalkinto myönnetään lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.


Lisätietoja:

Varhan geriatrian ylilääkäri Tarja Uusitalo, tarja.uusitalo@varha.fi
TYKS Kirurgian ja urologian poliklinikka, professori Paulina Salminen, paulina.salminen@tyks.fi
Lääkäriliiton laatuneuvoston puheenjohtaja Petri Bono, petri.bono@terveystalo.com

Takaisin