Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot Ilkka Kunnamolle ja Sirpa Lindroosille

Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinto on myönnetty dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Kunnamolle ja psykiatrian erikoislääkäri Sirpa Lindroosille. Palkinnot luovutettiin Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlatilaisuuden yhteydessä 28.2.2020 Helsingissä.

Ilkka Kunnamon missiona on ollut tuoda lääketieteellinen tutkimustieto helposti omaksuttavassa digitaalisessa muodossa lääkärien työhuoneisiin. Hän on tunnettu muun muassa Lääkärin käsikirjasta ja Lääkärin tietokantoista, joiden toimittamisesta hän on vastannut Kustannus Oy Duodecimissa. Lääkärin käsikirja on käännetty usealle kielelle, ja sen englanninkielistä versiota julkaistaan nimellä EBM Guidelines. Kunnamo on toiminut myös Käypä hoito -toimittajana ja EBMeDS-päätöksentukijärjestelmän päätoimittajana. Nykyisin hän kehittää päätöksentukijärjestelmän jatkoksi Terveyshyötyarvio-sovellusta, jonka avulla lääkärit voivat seurata potilaidensa saamaa terveyshyötyä.

Suurien hankkeiden rinnalla Kunnamo on säilyttänyt myös terveyskeskuslääkärin ja yleislääkärin roolin. Hän on toiminut pitkään lääkärinä Karstulan terveyskeskuksessa. Arjen työ on toiminut hänelle inspiraationa kehityshankkeissa.  

Sirpa Lindroos on toiminut pitkään ensin terveyskeskuslääkärinä ja sittemmin psykiatrian erikoislääkärinä. Nykyisin hän toimii TAYS:issä yleis- ja neuropsykiatrian vastuualueen johtajana ja Sastamalan vastuuyksikön ylilääkärinä. 

Kollegiaalisuuspalkinnon Lindroos sai tunnustuksena perhelääketieteen ja lääkärien työssäjaksamisen edistämisestä.  

Lindroos on kokenut aina tärkeäksi perhekeskeisen työskentelytavan. Hän on toiminut kaikkien Tampereen perhelääkärikoulutusten kouluttajana vuosina 1996-2012 ja koulutusten johtajana vuosina 2000-2012. Suomen Perhelääkäritieteen yhdistyksen toiminnassa hän on ollut mukana sen perustamisesta lähtien ja sen puheenjohtajana vuodesta 2004 lähtien. Perhelääkärien antama palaute ympäri Suomen on osoittanut, että koulutukset ovat antaneet lääkäreille hyviä työkaluja arjen työhön, ja että Lindroosin panos perhelääkärien työssäjaksamiseen on ollut merkittävä.

Kollegiaalisuuspalkinto myönnetään henkilölle tai työyhteisöille, joka on edistänyt kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantanut yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Palkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton hallitus professiojaoksen ehdotuksesta.

Lisätietoa:

Varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Lääkäriliitto, puh. 0500 459955
Ilkka Kunnamo, puh. 050 548 4060
Sirpa Lindroos, puh. 050 307 5502

Takaisin