Dosentti Ilkka Taipaleelle Lääkäriliiton tunnustuspalkinto

Lääkäriliiton kuudes Max Oker-Blom -tunnustuspalkinto jaetaan sosiaalilääketieteen dosentti Ilkka Taipaleelle vuosikymmeniä jatkuneesta monipuolisesta työstä kansanterveyden edistämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti. Palkintolautakunnan perusteluiden mukaan Taipaleessa kiteytyy ihmisrakkaus, potilaan parhaaksi toimiminen ja huono-osaisten puolustaminen.

LL, lääketieteen ja kirurgian tohtori, psykiatrian erikoislääkäri ja sosiaalilääketieteen dosentti Taipale on ehkäissyt syrjäytymistä ja edistänyt terveydenhuollon tasa-arvoa jo yli 50 vuoden ajan sekä kliinisellä että tieteellisellä työllään ja lisäksi ylilääkärinä sekä kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna. Tämän lisäksi hän on ollut hyvin näkyvä kansalaisjärjestöaktivisti ja kansainvälinen toimija. 

Palkintoperusteluissa todetaan, että Taipaleella on ollut rohkeutta ja oivaltavuutta puhua asioista ennen valtavirtaa. Hän on kehittänyt innovatiivisia menetelmiä ja levittänyt niistä tietoa myös globaalisti. Hän toimii aktiivisesti yhä edelleen, ilman työnantajaa tai vahvaa taustaorganisaatiota.

Taipaleen työ vähäosaisten puolesta käynnisti vuonna 1967 Marraskuun liikkeen, joka toimi asunnottomien alkoholistien, vankien ja mielisairaiden olojen parantamiseksi. Taipaleen ideoimana Y-säätiö alkoi 1980-luvulla hankkia asunnottomille asuntoja ja on nykyisin suurin valtakunnallinen asunnottomien tukija.

Vuodesta 1996 alkaen Taipale kiersi pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelijänä noin 150 kunnassa. Kokemus sai Taipaleen kansanedustajana vaatimaan lainsäädännöllisiä uudistuksia, ja ns. Lex Taipale syntyi vuonna 2005.

Taipaletta on nimitetty Suomen toiseksi suurimmaksi pienkustantajaksi. Työ alkoi legendaarisesta Huutomerkki-sarjasta, jatkui Tammen Kansanterveysfoorumissa ja sen jälkeen loputtomassa aktiivisuudessa saada tärkeitä kirjoja kansalaisten ulottuville.

Max Oker-Blom -palkinnon saajan tulee olla ansioitunut tavalla, joka on edistänyt lääkärintyötä ja lääkäriyttä sekä terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa. Edellisen kerran Max Oker-Blom -palkinto jaettiin vuonna 2015 neurokirurgian professori Juha Hernesniemelle.

Max Oker-Blom oli Lääkäriliiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli aikansa edelläkävijä kansanterveystieteessä, kansanvalistuksessa, lääkärien ammattijärjestötoiminnassa ja lääketieteen etiikassa. Oker-Blom korosti toiminnassaan kollegiaalisuutta ja piti liittoa "lääkärikunnan sydämenä ja omanatuntona".

Lisätiedot

Ilkka Taipale, puh. 044 2939469, ilkka@ilkkataipale.fi

Marjo Parkkila-Harju, palkintolautakunnan puheenjohtaja, puh. 050 5961670, marjo.parkkila-harju@fimnet.fi

Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, puh. 040 4506354, kati.myllymaki@laakariliitto.fi

Takaisin