s

Työttömyyskassa

Työttömyyden ja vuorotteluvapaan ajalle saat taloudellista turvaa Lääkärien työttömyyskassasta, jonka jäsenmaksun liitto maksaa puolestasi. Muistathan kuitenkin itse liittyä kassan jäseneksi.

Työttömyyskassaan on tärkeä liittyä heti ensimmäisen kandikesän alussa, kun työ- tai virkasuhde on voimassa.

Lue lisää ja liity jäseneksi työttömyyskassaan

Lääkärien työttömyyskassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva alle 68-vuotias palkkatyöntekijä, joka työskentelee lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin koulutusta vaativissa tehtävissä. Lääkäriliiton jäsenen kannattaa liittyä kassan jäseneksi, koska jäsenyydestä ei aiheudu erillisiä kustannuksia. 

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti lomakkeella. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona henkilön kirjallinen hakemus on vastaanotettu.

Jäseneksi voi liittyä jo opiskeluaikana esim. ollessaan kesätöissä palkkatyösuhteisena lääkärinä. Jäsenhakemus kannattaa lähettää työttömyyskassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa.

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Ammatinharjoittajien ja yrittäjien Työttömyyskassassa (www.ayt.fi). Lue lisää kohdasta Yksityissektori.

Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassa maksaa työttömyysetuuksien saamisen edellytykset täyttäville jäsenilleen ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa ja vuorottelukorvausta. Etuuksien saamisen edellytyksenä on, että hakija on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 edellistä viikkoa. Lisäksi vaaditaan, että hakija on ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa.  

Lisätietoja Lääkärien työttömyyskassasta.

Yhteisjärjestön kotisivuilta www.tyj.fi löytyy tietoa työttömyysturvajärjestelmästä. Siellä on myös laskuri, jolla saa arvion ansiopäivärahan suuruudesta.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaalle voit jäädä, kun olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ja tehnyt vähintään 20 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työtä. Tarkempaa tietoa vuorotteluvapaasta saat Lääkärien työttömyyskassasta.

Kun olet jäämässä vuorotteluvapaalle, sinun pitää toimittaa Vuorottelusopimus työvoimatoimistoon. Vuorottelukorvausta haetaan Lääkärien työttömyyskassasta kolmen kuukauden kuluessa vapaan alkamisesta.

Lisätietoja

Carola Ylenius Työttömyyskassan johtaja Puh. 09 393 0727 tkassa@laakarientkassa.fi
Takaisin