Työttömyyskassa

Työttömyyden ja vuorotteluvapaan ajalle saat taloudellista turvaa Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassasta (LL-kassa). Kassaan tulee liittyä itse.

Voit liittyä jäseneksi, kun olet palkkatyössä. Myös opiskelijat voivat liittyä kassaan työssä ollessaan, työn ei tarvitse olla lääkärin koulutusta edellyttävää työtä. 

LL-kassan jäseneksi pääsee alle 68-vuotias palkkatyöntekijä, joka on suorittanut tai opiskelee lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin tutkintoa. Lisäksi jäseneksi pääsevät samoin edellytyksin oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneet tai sitä opiskelevat henkilöt.

Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti täyttämällä sähköinen jäsenhakemus LL-kassan verkkosivuilla. Jäsenhakemus kannattaa lähettää kassaan heti työ- tai virkasuhteen alkaessa, sillä jäsenyys ei voi alkaa takautuvasti.

Työttömyyskassan jäsenmaksu ei sisälly Lääkäriliiton jäsenmaksuun. Työttömyyskassan jäsenmaksu maksetaan itse suoraan työttömyyskassalle.

Päätoimiset ammatinharjoittajat ja yrittäjät voivat vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Yrittäjäkassassa. Lue lisää kohdasta Yksityissektori.

Työttömyyskassan maksamat etuudet

LL-kassa maksaa lakisääteisiä etuuksia jäsenilleen. Näitä ovat ansiopäiväraha työttömille ja lomautetuille, liikkuvuusavustus tueksi joko matka- tai muuttokuluihin, kun vastaanottaa työttömänä uuden palkkatyön kauempaa kotoa, vuorottelukorvaus vuorotteluvapaan ajalta ja muutosturvaraha 55 vuotta täyttäneille irtisanotuille.

Jos joudut lomautetuksi tai työttömäksi, sinun tulee ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä.

LL-kassan verkkosivuilla on tietoa eri etuuksista ja ohjeet hakemiseen. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön verkkosivuilla on laskuri, jolla voi arvioida ansiopäivärahan suuruutta.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaalle voit jäädä, kun olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ja tehnyt vähintään 20 vuotta eläkkeeseen oikeuttavaa työtä. Tarkempaa tietoa vuorotteluvapaasta saat LL-kassasta.

Kun olet jäämässä vuorotteluvapaalle, sinun pitää toimittaa vuorottelusopimus työ- ja elinkeinotoimistoon. Toimita vuorottelukorvaushakemus LL-kassaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vuorotteluvapaan alkamisesta.

Lisätietoja: www.LL-kassa.fi

 

Takaisin