Hae alennusta jäsenmaksuun

Jos olet esimerkiksi eläkkeellä tai vanhempainvapaalla, voit hakea alennusta jäsenmaksusta. Jäsenyys on maksutonta opiskelijalle ja valmistumisvuonna sekä  yli 85-vuotiaalle.

Kahden edellisen vuoden aikana valmistuneet ja yli 85-vuotiaat saavat alennuksen tai vapautuksen jäsenmaksusta automaattisesti ilman erillistä hakemusta. Myös opiskelijalle jäsenyys on automaattisesti maksuton.  Muilla perusteilla myönnettäviä alennuksia jäsenen on itse haettava kirjallisesti. Jäsenmaksualennukset myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan lukuun ottamatta pysyviä alennuksia, kuten eläkkeen perusteella myönnetty alennus.

Kuluvan vuoden alennukset suositellaan haettavaksi 30.9. mennessä (pois lukien sairauspäiväraha ja työttömyys, joita voidaan hakea vasta, kun ko. ajanjakso täyttyy). Alennus myönnetään sille vuodelle, jolle se suurimmaksi osaksi ajoittuu (sairauspäiväraha ja työttömyys ovat poikkeuksia. Mikäli sairaus- / työttömyysjakso alkaa esim. elokuussa ja vaadittu puoli vuotta täyttyy seuraavan vuoden puolella, myönnetään alennus vasta seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuun).

Voit hakea alennusta täydentämällä alla olevan sähköisen lomakkeen.  Mikäli sähköisen hakeminen ei ole mahdollista, voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen liitteineen osoitteeseen Suomen Lääkäriliitto, jäsenmaksut, PL 49, 00501 Helsinki. 

Huom! Lomakkeen kehitystyön ollessa kesken toimi näin: 

Alku- ja loppupäivän on oltava kuluvan kalenterivuoden sisällä, vaikka alennukseen oikeuttava  ajanjakso jakaantuisikin kahdelle eri vuodelle. Liitteessä olevaa oikeaa ajanjaksoa käytetään kuitenkin alennuspäätöstä tehtäessä.

Esim. Mikäli perhevapaa on 15.10.20XX-10.8.20XX, täytä lomakkeeseen 1.1.-10.8.20XX.

Ohjeita jäsenmaksualennuksen hakemiseen

Et ole kirjautunut sisään.