Yhtiömuotoinen toiminta

Lääkäri voi tarjota palvelujaan myös yhtiömuotoisesti. Lääkäri voi valita yhtiömuodon vapaasti, mutta tyypillisesti lääkärit toimivat osakeyhtiön kautta.

(HUOM. Tämän sivun sisältö on päivitettävänä. Voit sillä välin lukea lisää AVI:n sivuilta.)

Yleistä

Jos lääkäri haluaa järjestää toimintansa yhtiön kautta, on muistettava, että yhtiö on aina juridisesti itsenäinen oikeushenkilö, jota säätelee useat lait ja säännökset. Kyse ei ole siis ammatinharjoittaja-mallissa toimimisesta, vaikka lääkäri käytännössä ottaakin vastaan potilaita esimerkiksi lääkäriasemalla.

Yhtiömuodossa toimittaessa ei esimerkiksi liiton ammatinharjoittajilleen ottama lakisääteinen potilasvakuutus ole voimassa, vaan yhtiön on otettava ko. vakuutus. Liiton ammatinharjoittajilleen ottama vakuutus ei koske yhtiömuotoista toimintaa edes niissä tapauksissa, joissa lääkäri toimii oman pienen ns. yhdenmiehen yhtiön puitteissa.

Harkittaessa yhtiömuotoista toimintaa kannattaa perehtyä lainsäädäntöön ja käyttää tarvittaessa asiantuntijoita esim. kirjanpidon ym. hallinnollisten asioiden järjestämisessä. Jos yhtiö harjoittaa toimintaa lääkäriasemalla, on hyvä tehdä lääkäriaseman kanssa erillinen kirjallinen sopimus vastaanottotoiminnan järjestämisestä. Yhtiömuodossa toimimisen etuihin ja haittoihin on myös hyvä perehtyä etukäteen; etenkin verotukseen liittyvät asiat kannattaa selvittää verotuksen asiantuntijoilta. Veronmaksajat ry:ssä on verotukseen perhetyneitä asiantuntijoita. Lisätietoja tarkemmin www.veronmaksajat.fi .

Lääkäriliitto ei anna yhtiömuotoista verosuunnittelua, kirjanpitoa tai niitä vastaavaa oikeudellista neuvontaa, mutta liiton vuosittain keväällä järjestämässä verokoulutustilaisuudessa käsitellään myös yhtiömuotoista toimintaa ja verotusta.  Tilaisuus on kaikille liiton jäsenille maksuton.

Osakeyhtiön voi perustaa verkossa

Kaupparekisterin YTJ-asiointipalvelussa voi perustaa osakeyhtiön sähköisesti. Lisätietoja tarkemmin osakeyhtiön perustamisesta verkossa www.prh.fi.

Yksityisen terveydenhuoltolain mukaisen luvan hakeminen

Toiminnan aloittaminen yhtiömuodossa edellyttää erillistä lupaa, jota on haettava aluehallintovirastolta tai Valviralta (jos toimintaa on valtakunnallisesti). Lupahakemus kannattaa lähettää jo toiminnan suunnitteluvaiheessa, sillä luvan käsittely saattaa kestää kauan. Uuden luvan hakemista varten aluehallintovirastoon tulee lähettää lomakkeet ja selvitykset niin tyhjentävästi, että niiden nojalla lupa voidaan myöntää. Muutosluvan hakemista varten lomakkeet täytetään soveltuvin osin.

Muutamia huomioitavia seikkoja

Terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan:

  • on oltava vähintään osa-aikaisesti palvelussuhteessa tai sopimussuhteessa palvelujen tuottajaan
  • koulutuksen tulee vastata annettavia palveluja
  • on oltava vähintään noin kahden vuoden kokemus laillistuksen jälkeen terveydenhuollon ammattihenkilönä aiotulla toimialalla.

Potilasasiamies:

  • Palvelujen tuottajan tulee nimetä toimintayksikölle potilasasiamies.
  • Potilasasiamiehen on vahvistettava suostumuksensa tehtävään jokaisen toimintayksikön kohdalla allekirjoituksellaan.
  • Potilasasiamiehenä ei voi toimia yrityksen toimitusjohtaja tai terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja (jääviyssyyt).

Potilasrekisteriseloste ja tietosuojavastaava:

  • Jokaisen palvelujen tuottajan tulee laatia henkilötietolain mukainen oma rekisteriselosteensa, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa.
  • Palvelujen tuottajan tulee nimetä myös tietosuojavastaava.

Toimitilojen tarkastus:

  • Palvelujen tuottajan tulee itse tilata kunnasta toimitilojen tarkastus ennen toiminnan aloittamista.
  • Tarkastuskertomuksen tulee olla kunnan johtavan/ylilääkärin allekirjoittama.

Tarkempaa tietoa luvan hakemiseen tarvittavista tiedoista ja maksuista:

Toimintakertomus ja omavalvontasuunnitelma

Kaikkien yhtiömuodossa toimivien terveydenhuollon palvelutuottajien on laadittava omavalvontasuunnitelma, jos palvelujen tuottajalla on lupa ja se toimii useammassa kuin yhdessä toimipaikassa. Valvira määrää omavalvontasuunnitelman sisällöstä ja sen laatimista koskevista määräyksistä. Määräys perustuu lakiin yksityisestä terveydenhuollosta.

Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa potilaan oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen terveydenhuoltoon sekä toteuttaa terveydenhuollon asianmukaisia toimintaperiaatteita.

Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja on vastuussa suunnitelman laatimisesta, päivityksestä ja sen noudattamisesta. Uuden palveluntuottajan on laadittava omavalvontasuunnitelma ennen toiminnan aloittamista.

Myös toisen palvelujen tuottajan tiloissa toimivat palvelujentuottajat laativat omavalvontasuunnitelman

Lisätietoja Valvirasta: Omavalvontasuunnitelma

Takaisin