Usein kysyttyä Lääkärisopimuksesta

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Lääkärisopimukseen liittyen.

Usein kysyttyä

 • Kenelle Lääkärisopimuksen perälautamääräykseen sisältyvä kertaerä maksetaan?

 • Mikä on HYVTES ja miten se vaikuttaa lääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin?

 • Vuorokausilevosta voi Lääkärisopimuksen mukaan poiketa, mikäli klo 23-08 välillä annetaan 3 tunnin lepo. Voiko tämä 3 tunnin lepoaika rikkoutua?

  Vuorokausilevosta poikkeaminen, jopa kokonaan antaminen korvaavana vuorokausilepona, on vain Lääkärisopimuksen mahdollistama poikkeus työaikalain lepomääräyksestä johtuen päivystysjärjestelyiden haasteellisuudesta. Tämän poikkeuksen ydin on siinä, että vaikkei vuorokausilepoa ole saatu annettua, saa ainakin levätä yöaikana tuon kolme tuntia. Tämä on ehdoton lähtökohta.

  Koska kuitenkin potilasturvallisuus tuo omat velvoitteensa, on Lääkärisopimuksessa mahdollistettu tämän kolmen tunnin keskeyttäminen, mikäli potilaan hoito tai hoidon tarpeen arviointi välttämättä edellyttää lääkärin läsnäoloa eikä käytettävissä ole muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka voi hoidon tai hoidontarpeen arvion toteuttaa. Lain antaman turvan näkökulmasta tämä on lievennyksen lievennys ja näin ollen sitä on tulkittava suppeasti. Kolmen tunnin yöaikaisen levon toteutumista tulee työnantajan myös seurata ja ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi. Neuvotteluosapuolet ovat yhteisenä näkemyksenä todenneet, että tämä kolmen tunnin katkeamaton lepo tulee toteutua ”pääsääntöisesti”. Se tarkoittaa tässä samaa kuin ”lähes aina”. Esimerkinomaisesti todettakoon, että viidestä päivystyksestä yön lepo tulisi saada katkeamattomana ainakin neljästi. Mikäli yön lepoajan katkeaminen tapahtuu usein, on päivystysjärjestelyt mietittävä uudestaan Lääkärisopimuksen ja sen pohjana oleva työaikalain tarkoituksen ja määräysten toteuttamiseksi. Asiassa kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen.

 • Voiko viikkolepo jäädä vajaaksi? Jos, niin miten se korvataan?

 • Frekvenssikorvaus - mikä se on?

 • Mitä vuorokausilepo käytännössä tarkoittaa?

 • Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

 • Mitä ovat Lääkärisopimuksen liitesopimukset ja millä tavoin niillä voi poiketa vuorokausilevosta?

 • Mitä taukoja työpäivään kuuluu?

 • Voiko lääkärin säännöllistä työaikaa sijoitella klo 16 jälkeen?

 • Mitä jos lääkärin työaika venyy yli sovitun?

 • Voiko lääkäri tehdä enemmän kuin 5 kertaa laajennettua toimintaa tai tehdä sitä eri kellonaikoihin?

 • Mitä lääkärille maksetaan laajennetusta iltatyöstä?

 • Onko kaikki työpaikallaoloaika työaikaa?

 • Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa?

 • Voiko enimmäistyöajan ylittää?

 • Voiko lääkärin määrätä päivystämään yli 5 krt kuukaudessa?

 • Tuleeko kolmen tunnin lepo välille 23-08 suunnitella työvuoroluetteloon tai muutoin?

 • Kuinka aktiivinen vapaamuotoinen päivystys voi olla?

 • Miten vapaamuotoisen päivystyksen vuorokausilepo lasketaan, jos päivystää 15.15-07.30 ja edeltävästi ja jälkeen on normaali työpäivä?