Usein kysyttyä Lääkärisopimuksesta

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Lääkärisopimukseen liittyen.

Usein kysyttyä

 • Kenelle Lääkärisopimuksen perälautamääräykseen sisältyvä kertaerä maksetaan?

 • Mikä on HYVTES ja miten se vaikuttaa lääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin?

 • Vuorokausilevosta voi Lääkärisopimuksen mukaan poiketa, mikäli klo 23-08 välillä annetaan 3 tunnin lepo. Voiko tämä 3 tunnin lepoaika rikkoutua?

 • Voiko viikkolepo jäädä vajaaksi? Jos, niin miten se korvataan?

 • Frekvenssikorvaus - mikä se on?

 • Mitä vuorokausilepo käytännössä tarkoittaa?

 • Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

 • Mitä ovat Lääkärisopimuksen liitesopimukset ja millä tavoin niillä voi poiketa vuorokausilevosta?

 • Mitä taukoja työpäivään kuuluu?

 • Voiko lääkärin säännöllistä työaikaa sijoitella klo 16 jälkeen?

 • Mitä jos lääkärin työaika venyy yli sovitun?

 • Voiko lääkäri tehdä enemmän kuin 5 kertaa laajennettua toimintaa tai tehdä sitä eri kellonaikoihin?

 • Mitä lääkärille maksetaan laajennetusta iltatyöstä?

 • Onko kaikki työpaikallaoloaika työaikaa?

 • Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa?

 • Voiko enimmäistyöajan ylittää?

  Lääkärisopimuksessa (16 § 2 mom.) on määräys koskien lääkärin mahdollisuutta sopia sairaalassa tehtävästä päivystystyöstä, joka ylittää enimmäistyöajan. Kyse on ns. opt out -määräyksestä. Määräyksen mukaan työnantaja ja sairaalassa päivystystyöhön osallistuva viranhaltija voivat sopia enimmäistyöajan ylittämisestä enintään vuodeksi kerrallaan. Tämä kuitenkin edellyttää tilanteen perusteellista läpikäyntiä luottamusmiehen kanssa Lääkärisopimukseen otetun määräyksen mukaisesti, jonka jälkeen kukin lääkäri saa itse päättää, antaako tällaiseen ylitykseen suostumuksensa. Sopimus enimmäistyöajan ylittämisestä on tehtävä kirjallisesti. Sairaalassa päivystävien lääkärien enimmäistyöaika (48 t x 48 vk) voi ylittyä ainoastaan ei-aktiivisten tuntien osalta. Huomioitavaa on siis se, että enimmäistyöaika ei voi milloinkaan ylittyä aktiivisten tuntien osalta. Työnantajan on seurattava työajan kertymistä säännönmukaisesti.

 • Voiko lääkärin määrätä päivystämään yli 5 krt kuukaudessa?

 • Tuleeko kolmen tunnin lepo välille 23-08 suunnitella työvuoroluetteloon tai muutoin?

 • Kuinka aktiivinen vapaamuotoinen päivystys voi olla?

 • Miten vapaamuotoisen päivystyksen vuorokausilepo lasketaan, jos päivystää 15.15-07.30 ja edeltävästi ja jälkeen on normaali työpäivä?