Usein kysyttyä Lääkärisopimuksesta

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Lääkärisopimukseen liittyen.

Usein kysyttyä

 • Kenelle Lääkärisopimuksen perälautamääräykseen sisältyvä kertaerä maksetaan?

 • Mikä on HYVTES ja miten se vaikuttaa lääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin?

 • Vuorokausilevosta voi Lääkärisopimuksen mukaan poiketa, mikäli klo 23-08 välillä annetaan 3 tunnin lepo. Voiko tämä 3 tunnin lepoaika rikkoutua?

 • Voiko viikkolepo jäädä vajaaksi? Jos, niin miten se korvataan?

 • Frekvenssikorvaus - mikä se on?

 • Mitä vuorokausilepo käytännössä tarkoittaa?

  Pääsäännön mukaan kunkin työvuoron alkamisesta seuraavan 24 tunnin aikana tulee lääkärin saada vähintään 11 tunnin keskeytymätön lepo. Tämän työaikalain velvoittavan säännöksen tarkoituksena on rajoittaa ylipitkiä työpäiviä ja siten ehkäistä työstä johtuvaa liiallista, terveydelle vaarallista rasittumista. Vuorokausilepo voi olla samanaikainen vapaamuotoisen päivystyksen kanssa, mutta päivystyksen muuttuessa aktiiviseksi saamatta jäänyt vuorokausilepo tulee korvata. Korvaava lepoaika ei voi sijoittua päällekkäin vuorokausilevon kanssa. Poikkeukset vuorokausilepoon, ks. kysymys Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

  Esimerkki pääsäännöstä:
  Lääkäri työskentelee säännöllisenä työaikana maanantaina klo 8–15.30, jonka jälkeen hän päivystää iltapäivystyksenä klo 15.30–21. Seuraava työpäivä alkaa tiistaina normaalisti klo 8. 11 tunnin vuorokausilepo on annettu tarkasteluvälillä klo 8–8.

  Esimerkki vapaamuotoisen päivystyksen vaikutuksesta:
  Lääkäri työskentelee säännöllisenä työaikana tiistaina klo 8.30–16, jonka jälkeen hän on vapaamuotoisena päivystäjänä ti klo 16 – ke klo 8.30 ja työssä jälleen säännöllisenä työaikana ke klo 8.30–16. Aktiiviaikaa vapaamuotoisen päivystyksen aikana on klo 16–19, klo 21–0, klo 1–2. Vuorokausilevon tarkastelujakso on klo 8.30–8.30. Tuona aikana lepoa on yhteensä 9,5 tuntia eli korvaavana lepoaikana tulee antaa 1,5 tuntia. Se annetaan seuraavan vuorokausilevon yhteydessä (11 + 1,5 tuntia) ke klo 16 – to klo 8.30 (16,5 tuntia). Vapaamuotoisen päivystyksen osalta ks. kysymys Kuinka aktiivinen vapaamuotoinen päivystys voi olla?

 • Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

 • Mitä ovat Lääkärisopimuksen liitesopimukset ja millä tavoin niillä voi poiketa vuorokausilevosta?

 • Mitä taukoja työpäivään kuuluu?

 • Voiko lääkärin säännöllistä työaikaa sijoitella klo 16 jälkeen?

 • Mitä jos lääkärin työaika venyy yli sovitun?

 • Voiko lääkäri tehdä enemmän kuin 5 kertaa laajennettua toimintaa tai tehdä sitä eri kellonaikoihin?

 • Mitä lääkärille maksetaan laajennetusta iltatyöstä?

 • Onko kaikki työpaikallaoloaika työaikaa?

 • Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa?

 • Voiko enimmäistyöajan ylittää?

 • Voiko lääkärin määrätä päivystämään yli 5 krt kuukaudessa?

 • Tuleeko kolmen tunnin lepo välille 23-08 suunnitella työvuoroluetteloon tai muutoin?

 • Kuinka aktiivinen vapaamuotoinen päivystys voi olla?

 • Miten vapaamuotoisen päivystyksen vuorokausilepo lasketaan, jos päivystää 15.15-07.30 ja edeltävästi ja jälkeen on normaali työpäivä?