Usein kysyttyä Lääkärisopimuksesta

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Lääkärisopimukseen liittyen.

Usein kysyttyä

 • Kenelle Lääkärisopimuksen perälautamääräykseen sisältyvä kertaerä maksetaan?

 • Mikä on HYVTES ja miten se vaikuttaa lääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin?

 • Vuorokausilevosta voi Lääkärisopimuksen mukaan poiketa, mikäli klo 23-08 välillä annetaan 3 tunnin lepo. Voiko tämä 3 tunnin lepoaika rikkoutua?

 • Voiko viikkolepo jäädä vajaaksi? Jos, niin miten se korvataan?

 • Frekvenssikorvaus - mikä se on?

 • Mitä vuorokausilepo käytännössä tarkoittaa?

 • Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

 • Mitä ovat Lääkärisopimuksen liitesopimukset ja millä tavoin niillä voi poiketa vuorokausilevosta?

  Kysymyksessä ” Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?” on kerrottu vuorokausilevon pääsääntö sekä työnantajan mahdollisuudet poiketa vuorokausilevon antamisen pääsäännöstä, mikäli edellytykset poikkeamiselle ovat. Lääkärisopimuksessa 2022-2025 on lisätty näitä poikkeamismahdollisuuksia, mutta vain siten, että ne lääkäreiden tahdosta halutaan toteuttaa. Nämä poikkeukset rakentuvat Lääkärisopimuksen liitesopimus 1:een tai liitesopimus 2:een. Niiden pohjalta sovittavien päivystysjärjestelyiden tulee täyttää kunkin liitesopimuksen mukaiset vähimmäisedellytykset, mutta muutoin päivystys voidaan järjestää yhdessä sopien paikalliset tai yksikkökohtaiset tarpeet huomioiden.

  Liitesopimus 1:n pääsisältönä on mahdollistaa tilanne, jossa lääkärit A ja B työskentelevät kumpikin normaalisti päivän, jonka jälkeen A jää päivystämään enintään klo 23 asti. B puolestaan on vapaalla työpäivän jälkeen (vuorokausilepo alkaa, sitä tulee olla vähintään 5 tuntia), mutta palaa päivystämään illan aikana. Hän voi päivystää aamuun asti ilman kolmen tunnin lepoa yössä. Saamatta jäänyt vuorokausilepo tulee korvata.

  Liitesopimus 2 mahdollistaa yli 13 tunnin, mutta maksimissaan 18 tunnin työrupeamat, joiden aikana klo 23-08 annettava lepo voi kolmen tunnin sijaan olla 1,5 tuntia. Liitesopimus 2 on suunnattu erityisesti paljon työpaikkapäivystystä tekeviin yksiköihin. Tästä sopimisen edellytyksenä on kuitenkin suojamääräyksiä työ- ja lepoaikaan liittyen ja myös palkkauksesta on syytä keskustella työn sisältäessä runsaasti ns. epämukavaa työaikaa.

 • Mitä taukoja työpäivään kuuluu?

 • Voiko lääkärin säännöllistä työaikaa sijoitella klo 16 jälkeen?

 • Mitä jos lääkärin työaika venyy yli sovitun?

 • Voiko lääkäri tehdä enemmän kuin 5 kertaa laajennettua toimintaa tai tehdä sitä eri kellonaikoihin?

 • Mitä lääkärille maksetaan laajennetusta iltatyöstä?

 • Onko kaikki työpaikallaoloaika työaikaa?

 • Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa?

 • Voiko enimmäistyöajan ylittää?

 • Voiko lääkärin määrätä päivystämään yli 5 krt kuukaudessa?

 • Tuleeko kolmen tunnin lepo välille 23-08 suunnitella työvuoroluetteloon tai muutoin?

 • Kuinka aktiivinen vapaamuotoinen päivystys voi olla?

 • Miten vapaamuotoisen päivystyksen vuorokausilepo lasketaan, jos päivystää 15.15-07.30 ja edeltävästi ja jälkeen on normaali työpäivä?