Usein kysyttyä Lääkärisopimuksesta

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Lääkärisopimukseen liittyen.

Usein kysyttyä

 • Kenelle Lääkärisopimuksen perälautamääräykseen sisältyvä kertaerä maksetaan?

 • Mikä on HYVTES ja miten se vaikuttaa lääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin?

 • Vuorokausilevosta voi Lääkärisopimuksen mukaan poiketa, mikäli klo 23-08 välillä annetaan 3 tunnin lepo. Voiko tämä 3 tunnin lepoaika rikkoutua?

 • Voiko viikkolepo jäädä vajaaksi? Jos, niin miten se korvataan?

 • Frekvenssikorvaus - mikä se on?

 • Mitä vuorokausilepo käytännössä tarkoittaa?

 • Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

 • Mitä ovat Lääkärisopimuksen liitesopimukset ja millä tavoin niillä voi poiketa vuorokausilevosta?

 • Mitä taukoja työpäivään kuuluu?

 • Voiko lääkärin säännöllistä työaikaa sijoitella klo 16 jälkeen?

 • Mitä jos lääkärin työaika venyy yli sovitun?

 • Voiko lääkäri tehdä enemmän kuin 5 kertaa laajennettua toimintaa tai tehdä sitä eri kellonaikoihin?

 • Mitä lääkärille maksetaan laajennetusta iltatyöstä?

  Iltatyöstä klo 17 jälkeen maksetaan ns. laajennetun toiminnan korvausta, joka on 5–9 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Laajennetun toiminnan korvaus nostaa myös lääkärin tuntipalkkaa ja siihen sidonnaisia palkanosia (mm. työkokemuslisät tai päivystys- ja ylityökorvaukset) ja siten myös koko kuukausipalkkaa. Sairastumisen takia tekemättä jääneet iltatyövuorot eivät vaikuta korvauksen maksuun, koska toiminnan korvaus on osa varsinaista palkkaa.

  Korvausta on maksettava, jos lääkärin säännöllistä työaikaa suunnitellaan tehtäväksi yhdenkin kerran kuukaudessa klo 17 jälkeen. Korvaus on sitä suurempi, mitä enemmän on ilta-aikaista työtä. Lisäksi klo 18–22 maksetaan HYVTESin mukaiset iltatyökorvaukset (15 % tuntipalkasta). Perusterveydenhuollossa klo 18 jälkeen tehdyistä toimenpiteistä maksetaan lisäksi korotetut toimenpidepalkkiot.

  Tehtäväkohtainen palkka ei vaihdu kuukausittain vaan se määritellään esim. syksyksi 2023, ks. tarkemmin yleiskirjeen 6/2020 liitteen esimerkki kohdasta 6.4.2.


  Esimerkki 1: Terveyskeskus

  Nykytilanne: Lääkärin varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta 5 500 euroa ja 8 % työkokemuslisästä 440 euroa. Tuntipalkka on 5940/160=37,13 eur/tunti.

  Uusi tilanne: Työnantaja määrää lääkärin tekemään kuukaudessa kaksi työvuoroa klo 12-20. Tästä korvauksena lääkärille maksetaan laajennetun toiminnan korvausta 6 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

  Uusi tehtäväkohtainen palkka on 5 830 euroa/kk ja uusi työkokemuslisä 466,40 euroa kuukaudessa. Tuntipalkka nousee myös 6 % ja uusi tuntipalkka on 39,35 eur/tunti. Kahdesta ilta-aikaisesta työvuorosta lääkärille maksetaan lisäksi neljältä tunnilta HYVTESin mukaiset iltatyökorvaukset yhteensä 23,61 euroa.

  Uusi kokonaispalkka on 6 320 euroa eli 380 euroa ja 6,4 % korkeampi kuin aikaisemmin. Tämän lisäksi klo 18 jälkeen lääkäreille maksetaan korotetut palkkiot tehdyistä toimenpiteistä.


  Esimerkki 2: Sairaala

  Nykytilanne: Lääkärin varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta 5 500 euroa ja 8 % työkokemuslisästä 440 euroa. Varsinaisesta palkasta laskettu tuntipalkka on 5940/163=36,44 eur/tunti. Lisäksi lääkärin työnkuvaan kuuluu päivystystä, ja päivystyskorvauksia maksetaan 1000 euroa kuukaudessa. Lääkärin kokonaispalkka on 6 940 euroa kuukaudessa.

  Uusi tilanne: Työnantaja määrää lääkärin tekemään kuukaudessa kaksi työvuoroa klo 12-20. Tästä korvauksena lääkärille maksetaan laajennetun toiminnan korvausta 6 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

  Uusi tehtäväkohtainen palkka on 5 830 euroa/kk ja uusi työkokemuslisä 466,40 euroa kuukaudessa. Tuntipalkka nousee myös 6 % ja uusi tuntipalkka on 38,63 eur/tunti. Tuntipalkan korottuminen heijastuu myös päivystyskorvauksiin ja ne nousevat 1 060 euroon. 

  Kahdesta ilta-aikaisesta työvuorosta lääkärille maksetaan lisäksi neljältä tunnilta HYVTESin mukaiset iltatyökorvaukset yhteensä 23,18 euroa.

  Uusi kokonaispalkka on noin 7 380 euroa eli 440 euroa ja 6,3 % korkeampi kuin aikaisemmin.

 • Onko kaikki työpaikallaoloaika työaikaa?

 • Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa?

 • Voiko enimmäistyöajan ylittää?

 • Voiko lääkärin määrätä päivystämään yli 5 krt kuukaudessa?

 • Tuleeko kolmen tunnin lepo välille 23-08 suunnitella työvuoroluetteloon tai muutoin?

 • Kuinka aktiivinen vapaamuotoinen päivystys voi olla?

 • Miten vapaamuotoisen päivystyksen vuorokausilepo lasketaan, jos päivystää 15.15-07.30 ja edeltävästi ja jälkeen on normaali työpäivä?