Usein kysyttyä Lääkärisopimuksesta

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Lääkärisopimukseen liittyen.

Usein kysyttyä

 • Kenelle Lääkärisopimuksen perälautamääräykseen sisältyvä kertaerä maksetaan?

 • Mikä on HYVTES ja miten se vaikuttaa lääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin?

  Kunta-alalle kesällä 2022 solmitussa virka- ja työehtosopimuksessa osapuolet sopivat alkavista neuvotteluista koskien Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten teknistä siirtoa Hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) määräyksiksi. Nämä neuvottelut käytiin loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana, ja HYVTES on nyt tullut voimaan takautuvasti 1.3.2023.

  Kyse on pääosin teknisestä muutoksista, mutta HYVTES kuitenkin sisältää joitakin täsmennyksiä ja muutoksia KVTES:iin verrattuna. Lisätietoa löytyy Jukon nettisivuilta. HYVTES:n verkkoversio sekä Lääkärisopimuksen viittaukset HYVTES:iin pyritään saamaan KT:n nettisivuille mahdollisimman pian.

  Käytännössä HYVTES:n voimaantulo tarkoittaa sitä, että kun 28.2.2023 asti lääkäreiden palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet Lääkärisopimuksen ja KVTES:n mukaan, määräytyvät ne nyt 1.3.2023 lukien Lääkärisopimuksen ja HVYTES:n mukaan. Pääosiltaan rakenne on se, että Lääkärisopimuksesta tulevat työaikaa ja palkkausta koskevat, erityisesti lääkäreitä koskevat määräykset, joita täydentää tietyt HYVTES:n työaika- ja palkkausmääräykset. HYVTES puolestaan sääntelee esim. vuosilomia ja työ- ja virkavapaita koskevat määräykset. Tämän muutoksen myötä KVTES:n soveltaminen hyvinvointialueella on päättynyt 28.2.2023.

 • Vuorokausilevosta voi Lääkärisopimuksen mukaan poiketa, mikäli klo 23-08 välillä annetaan 3 tunnin lepo. Voiko tämä 3 tunnin lepoaika rikkoutua?

 • Voiko viikkolepo jäädä vajaaksi? Jos, niin miten se korvataan?

 • Frekvenssikorvaus - mikä se on?

 • Mitä vuorokausilepo käytännössä tarkoittaa?

 • Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

 • Mitä ovat Lääkärisopimuksen liitesopimukset ja millä tavoin niillä voi poiketa vuorokausilevosta?

 • Mitä taukoja työpäivään kuuluu?

 • Voiko lääkärin säännöllistä työaikaa sijoitella klo 16 jälkeen?

 • Mitä jos lääkärin työaika venyy yli sovitun?

 • Voiko lääkäri tehdä enemmän kuin 5 kertaa laajennettua toimintaa tai tehdä sitä eri kellonaikoihin?

 • Mitä lääkärille maksetaan laajennetusta iltatyöstä?

 • Onko kaikki työpaikallaoloaika työaikaa?

 • Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa?

 • Voiko enimmäistyöajan ylittää?

 • Voiko lääkärin määrätä päivystämään yli 5 krt kuukaudessa?

 • Tuleeko kolmen tunnin lepo välille 23-08 suunnitella työvuoroluetteloon tai muutoin?

 • Kuinka aktiivinen vapaamuotoinen päivystys voi olla?

 • Miten vapaamuotoisen päivystyksen vuorokausilepo lasketaan, jos päivystää 15.15-07.30 ja edeltävästi ja jälkeen on normaali työpäivä?