Usein kysyttyä Lääkärisopimuksesta

Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Lääkärisopimukseen liittyen.

Usein kysyttyä

 • Kenelle Lääkärisopimuksen perälautamääräykseen sisältyvä kertaerä maksetaan?

 • Mikä on HYVTES ja miten se vaikuttaa lääkäreiden palvelussuhteen ehtoihin?

 • Vuorokausilevosta voi Lääkärisopimuksen mukaan poiketa, mikäli klo 23-08 välillä annetaan 3 tunnin lepo. Voiko tämä 3 tunnin lepoaika rikkoutua?

 • Voiko viikkolepo jäädä vajaaksi? Jos, niin miten se korvataan?

 • Frekvenssikorvaus - mikä se on?

  Frekvenssikorvaus liittyy päivystyskertoihin ja perustuu paikallisiin sopimuksiin tai työnantajan päätökseen. Lääkärisopimuksen mukaan lääkäriä ei saa ilman suostumustaan velvoittaa päivystämään työpaikkapäivystyksenä yli 85 tuntia eikä yli viittä kertaa kuukaudessa eikä vapaamuotoisena päivystyksenä yli kuutta kertaa kuukaudessa. Luonnollisesti suostumukseen perustuen voi päivystää tätä enemmänkin, ja tätä varten on monin paikoin sovittu paikallisista frekvenssikorvauksista rajat ylittäviin päivystyskertoihin. Itse frekvenssikorvaus ei siis tule Lääkärisopimuksesta, mutta perusta ja syy näille paikallisille sopimuksille tulee Lääkärisopimuksen päivystysmääräyksen myötä.

  Mikäli työnantaja pyytää päivystämään enemmän kuin viisi työpaikkapäivystystä tai, mikäli päivystykset ovat yksinomaan vapaamuotoisia päivystyksiä, enemmän kuin kuusi vapaamuotoista päivystystä, on lääkärillä oikeus kieltäytyä pelkästään sopimusmääräyksen perusteella. Jos lääkäri on halukas päivystämään enemmän, kannattaa hänen olla yhteydessä paikalliseen luottamusmieheen selvittääkseen mahdollisesti sovitun paikallisen sopimuksen frekvenssikorvauksesta. Kuitenkin riippumatta paikallisen sopimuksen sisällöstä ja mahdollisesti maksettavasta frekvenssikorvauksen suuruudesta, on lääkärillä aina oikeus kieltäytyä em. päivystysmäärien ylittävistä päivystyksistä.

 • Mitä vuorokausilepo käytännössä tarkoittaa?

 • Milloin vuorokausilevosta voidaan poiketa?

 • Mitä ovat Lääkärisopimuksen liitesopimukset ja millä tavoin niillä voi poiketa vuorokausilevosta?

 • Mitä taukoja työpäivään kuuluu?

 • Voiko lääkärin säännöllistä työaikaa sijoitella klo 16 jälkeen?

 • Mitä jos lääkärin työaika venyy yli sovitun?

 • Voiko lääkäri tehdä enemmän kuin 5 kertaa laajennettua toimintaa tai tehdä sitä eri kellonaikoihin?

 • Mitä lääkärille maksetaan laajennetusta iltatyöstä?

 • Onko kaikki työpaikallaoloaika työaikaa?

 • Mitä enimmäistyöaika tarkoittaa?

 • Voiko enimmäistyöajan ylittää?

 • Voiko lääkärin määrätä päivystämään yli 5 krt kuukaudessa?

 • Tuleeko kolmen tunnin lepo välille 23-08 suunnitella työvuoroluetteloon tai muutoin?

 • Kuinka aktiivinen vapaamuotoinen päivystys voi olla?

 • Miten vapaamuotoisen päivystyksen vuorokausilepo lasketaan, jos päivystää 15.15-07.30 ja edeltävästi ja jälkeen on normaali työpäivä?