s

Työaika

Uuden työaikalain myötä Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiä on syytä pohtia kokonaisuutena. Työaika- ja päivystysasiat ovat tulevalla kierroksella varsin laajoja ja monimutkaisia ja mielipiteet lääkärien kesken jakautuneita. Tavoitteena on tehdä kokonaisuudistus.

Lääkärisopimuksen työaikaluvussa määritellään lääkärien säännöllinen työaika (ns. virkatyöaika) viikossa tai keskimäärin työaikajaksossa. Kaikkien lääkäriryhmien säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa tai työaikajaksossa. Säännöllisen työajan sijoittelusta ei ole erikseen määräystä. Lisäksi osalla lääkäreistä työhön kuuluu velvollisuus päivystää päiväaikaisen työn lisäksi. Päivystys tarkoittaa säännöllisen työajan päälle tehtyä työtä, joka usein tehdään yöllä ja viikonloppuna. Sairaaloiden lääkäreistä noin 70 % ja terveyskeskusten lääkäreistä noin 30 % päivystää osana päätyötään.

Kiky-tunnit

Lääkärisopimuksessa tehtiin vuonna 2016 kiky-tuntien osalta erilainen ratkaisu kuin kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES). Kiky-tuntien pidennys toteutettiin yhtenäistämällä kaikkien lääkäriryhmien työajat eikä työaikojen pidennys kohdistunut tasapuolisesti eri liitteiden välille. Erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreillä työaika piteni. Perusteena oli mm. valmistautuminen soteratkaisuun ja sen myötä saman työnantajan palveluksessa oloon.

Seuraavalla sopimuskierroksella vuonna 2018 edellä kuvattu ratkaisu kompensoitiin perusterveydenhuollon lääkäreille sairaalapuolta suuremmalla palkankorotuksella.

Lääkäriliiton näkemyksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista lähteä muuttamaan lääkärien kiky-tuntien työaikaratkaisua, sillä ratkaisun alkuperäiset perusteet ovat yhä voimassa. Lääkäriliitto toimii pitkäjänteisesti, eikä halua muuttaa Lääkärisopimuksen rakenteita jatkuvasti. Selvää kuitenkin on, että haluamme muiden kunta-alan järjestöjen tavoin ylimääräisistä kiky-tunneista täyden kompensaation, joka käytetään Lääkärisopimuksen kehittämiseen.

Uusi työaikalaki

Uusi, 1.1.2020 voimaan tuleva työaikalaki aiheuttaa nykyisen sopimuskauden päätyttyä muutoksia Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiin. Muutokset on tarkoitus sisällyttää uuteen Lääkärisopimukseen.

Uuden lain myötä työajan käsitteestä ei voi enää toisin sopia. Kaikki työpaikalla oloaika on jatkossa työajaksi luettavaa aikaa, myös ei-aktiivinen päivystys, ja sitä ei voi enää määritellä työaikaan kuulumattomaksi. Taustalla ovat työsuojelulliset syyt. Työaikalain muutos perustuu EU:n työaikadirektiiviin.

Lisäksi nykymuotoiset ylityökatot poistuvat ja tilalle tulee enimmäistyöaika. Sen määrä on keskimäärin 48 tuntia viikossa 4 kuukauden ajanjakson aikana. Ajanjaksosta on mahdollista sopia toisin virkaehtosopimuksella joko 6 tai 12 kuukautta. Edellä kuvattujen pakottavien muutosten yhteydessä on syytä pohtia Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiä kokonaisuutena, sillä työturvallisuus- ja potilasturvallisuusnäkökulmat pakottavat arvioimaan myös pitkien päivystysrupeamien ja vuorokausilevon suhteita. Lisäksi päivystysmuotoja, niiden aktiivisutta ja korvaustasoja joudutaan pohtimaan.

Aiheeseen liittyvää

Lääkärisopimukseen tulossa useita muutoksia (Lääkärilehti 25/2019)

Uusi laki: Kaikki työpaikalla päivystetty aika on työaikaa (Lääkärilehti 13/2019)

Työaikalaki uudistaa päivystämisen (Lääkärilehti 45/2018)

Näin Suomessa päivystetään (Lääkärilehti 50-52/2018)

Näin muualla päivystetään (Lääkärilehti 4/2019)