Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen uusi palkkauksen uraporrasjärjestelmä

Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS 2022–2025) muuttuu takautuvasti 1.6.2023 alkaen. Lääkärisopimukseen on sovittu uusi palkkauksen uraporrasjärjestelmä. Uraporrasjärjestelmä korvaa tehtävän vaativuuden arvioinnin järjestelmän (tehtäväkohtainen palkka). Muut palkkausjärjestelmän osat eivät tässä vaiheessa muutu.

Uraporrasjärjestelmä korvaa aiemman työnantajakohtaisen tehtävien vaativuuden arviointiin perustuneen järjestelmän. Uudessa palkkausjärjestelmässä Lääkärisopimuksessa on määritelty portaat, joiden soveltaminen määräytyy tehtävän edellyttämän osaamisen ja vastuun perusteella. Uraporrasjärjestelmässä palkka muuttuu portaittain mm. koulutuksen, tehtäväsisällön ja uran vaiheiden myötä. 

Kussakin Lääkärisopimuksen liitteessä 1–4 on oma portaikkonsa, joista jokaisessa on kolme lohkoa: 

  • opiskelijat/lääkärit/erikoistumassa olevat lääkärit 
  • erikoislääkärit ja 
  • johtamistyötä tekevät. 

Osa Lääkärisopimuksen piirin kuuluvista voi olla myös uraporrasjärjestelmän ulkopuolisia tai kokonaispalkkaisia. 

Uutena palkkaelementtinä sopimukseen on tuotu tehtävälisä, jolla tarkoitetaan erillistä korvausta sellaisesta tehtävästä, jota ei ole huomioitu uraporraspalkkaa määriteltäessä. Lääkärisopimuksen palkkaliitteissä on erikseen määritelty, milloin tehtävälisä on velvoittava (mm. koulutus- ja ohjaustehtävät). 

Liitteen 1 (perusterveydenhuollon lääkärit) suoritepalkkausjärjestelmän käyttöönottoa on tarkistettu. Lisäksi on sovittu keskitetyn erän käytöstä (1.6.2023) ja tarkistettujen palkkojen maksamisesta 1.6.2023 erien osalta. 

Uuden valtakunnallisen uraporrasjärjestelmän käyttöönottoa edeltävät paikalliset neuvottelut paikallisista järjestelmätarkennuksista. Uraporrasjärjestelmään siirtymiseen on aikaa 31.12.2023 asti (siirtymäkausi). Siirtymä voi kuitenkin tapahtua niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Uraporrasjärjestelmän käyttöönotto ei lähtökohtaisesti muuta maksussa olevia palkkaeuroja, mutta palkkauksen eri osat muuttavat muotoaan. 

Nyt sovittu ratkaisu pitää sisällään myös Kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelmassa olevan paikallisen erän (1,2 %) käytön osittain (0,8 %) keskitetysti. Keskitetty erä kohdennetaan erikoistuville lääkäreille. Loppuosa jaetaan paikallisena eränä, jota koskevat paikalliset neuvottelut käydään paikallisen aikataulun mukaan, kuitenkin mahdollisimman nopeasti. 

Lääkärisopimuksen (LS 2022–2025) sähköinen versio päivitetään syksyn aikana muuttuneiden määräysten vuoksi. Koko Lääkärisopimuksen terminologia päivitetään vastaamaan uutta palkkausjärjestelmää ja mm. lainsäädännön muutokset (sote-uudistus) huomioidaan. Lääkärien ja yleiset palvelussuhteen ehdot ovat määräytyneet 1.3.2023 lukien hyvinvointialan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) mukaan siten kuin Lääkärisopimuksessa on tarkemmin määrätty. Myös tätä koskevat muutokset päivitetään sähköiseen sopimukseen. 

KT:n yleiskirje (21/2023) Lääkärien virka- ja työehtosopimukseen uusi palkkauksen uraporrasjärjestelmä selostaa kaikki sopimusmuutokset. 
Takaisin