Suositus lääkärien työterveyshuollosta

Työterveyshuollon ensisijaisena tavoitteena on yksilön terveyden sekä työ- ja toimintakykyisyyden säilyttäminen ja edistäminen, sekä työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Suositus käsittelee lääkärin työn ja hoitamisen erityispiirteitä, jotka tulee huomioida työterveyshuollon järjestämisessä ja tehtävissä.

Työterveyshuollon palvelujentuottajan tulee olla lääkärin toimintayksiköstä hallinnollisesti ja työyhteisöllisesti erillään, jotta palvelujen ammatillinen riippumattomuus, toimiva hoitosuhde ja tietosuojan turvaaminen mahdollistuvat. Erityisesti pienissä yksiköissä riittävä erillisyys voidaan turvata vain hankkimalla palvelut toimintayksikön ulkopuolelta. Hankkiminen voi kohdistua työterveyshuollon koko toimintaan tai osaan siitä. Erityisesti lääkärien osalta toimivan hoitosuhteen mahdollistaminen ja ammatillisen riippumattomuuden takaaminen edellyttävät paikallista pohdintaa ja joissain tilanteissa erityisratkaisuja.

Yksityisillä ammatinharjoittajilla ei ole työterveyshuollon palveluja järjestävää työnantajaa. Yrittäjinä heidän tulee järjestää nämä palvelut omilla päätöksillään ostamalla ne esimerkiksi lääkäriasemalta tai yksittäiseltä ammattihenkilöltä.

Suositus lääkärien työterveyshuollosta (pdf)

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 21.4.2022.

Takaisin