Henriikka Hakkala

Viestinnän asiantuntija

Työskentelen Lääkäriliitossa viestinnän asiantuntijana. Katson suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää, siitä puhuvia ja siinä työskenteleviä ihmisiä viestinnän skoopin läpi. Mistä puhutaan, miksi puhutaan, miten puhutaan ja mistä on vaikeaa puhua.

  • Terveisiä tyhjästä tilasta

    Viestinnässä on aina mukana paitsi osallistujat myös tyhjä tila, jossa tapahtuvaa on vaikea hallita. Konteksti ja ennakko-oletukset vaikuttavat voimakkaasti siihen, mitä tyhjässä tilassa tapahtuu. Parhaimmillaan ymmärrystä ja jaettua todellisuutta, toisinaan jotain muuta.