Regler

Läkarförbundet har för sina medlemmar fastställt etiska regler och kollegialitetsregler samt utfärdat många andra anvisningar med anknytning till medicinsk etik.

Användning av sociala medier

Regler för läkare som anlitas som sakkunniga och ger utlåtanden (pdf)

Finlands Läkarförbunds regler för idrottsläkare (pdf)

Läkarens ställning i hälso-och sjukvården (pdf)

Läkarens etiska regler (pdf)

Läkarens kollegialitetsregler (pdf)

Direktiv om användning av akademiska grader och tjänstetitlar (pdf) 

Direktiv för utfärdande av läkarintyg (pdf)

Anvisningar om utfärdande av läkarintyg (pdf)

Instruktion om läkares relation till kommersiella företag (pdf)

Finska Läkarförbundets regler (pdf)

Rekommendation:

Läkarorganisationernas rekommendation om fortbildning (pdf)

 

Takaisin