Bli medlem

Du kan ansluta dig till Läkarförbundet om du har rätt att utöva läkaryrket i Finland.

Första gången du ansöker om medlemskap

När du ansöker om medlemskap för första gången bör du omsorgsfullt fylla i din medlemsansökan och bifoga en kopia av Valviras tillstånd att utöva läkaryrket i Finland. Underteckna och skicka in din ansökan till adressen:

Medlemsansökan
Finlands Läkarförbund
PB 49
00501 Helsingfors

Alla medlemsansökningar behandlas på Läkarförbundets styrelsemöte. Medlemskapet träder i kraft när styrelsen har godkänt ansökan. Styrelsen möts ca en gång i månaden.

När du ansöker om medlemskap på nytt  

Om du tidigare har varit medlem i förbundet och vill ansluta dig på nytt, bör du först kontrollera om du har obetalda fakturor från året du utträdde. Individer som har utträtt eller avsatts från förbundet bör betala avgångsårets medlemsavgift före de kan återupptas som medlemmar. Ytterligare information ges på adressen laakariliitto@laakariliitto.fi.

Om du inte har obetalda fakturor, eller efter att du har betalat öppna fakturor, kan du skicka in en fritt formulerad ansökan via e-post till adressen laakariliitto@laakariliitto.fi eller per post till adressen:

Medlemsansökan
Finlands Läkarförbund
PB 49
00501 Helsingfors

Alla medlemsansökningar behandlas på Läkarförbundets styrelsemöte. Medlemskapet träder i kraft när styrelsen har godkänt ansökan. Styrelsen möts ca en gång i månaden.

När du vill utträda ur förbundet

Du kan utträda ur förbundet genom:

eller

 • att skicka oss en fritt formulerad avgångsanmälan försedd med ditt namn och födelsedatum via e-post till adressen laakariliitto@laakariliitto.fi 
 • eller per post till adressen:
  Medlemsansökan
  Finlands Läkarförbund
  PB 49
  00501 Helsingfors

Observera att du betalar ett halvt års medlemsavgift ifall du utträder under årets första hälft. Om du utträder efter 1.7 bör du betala medlemsavgift för hela året. Avgångsanmälan presenteras för Läkarförbundets styrelse och utträdandet träder i kraft i slutet av halvårsperioden i fråga.

Efter att utträdandet trätt i kraft upphör alla medlemsrättigheter och medlemstjänster, såsom till exempel:

 • patientförsäkring samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring
 • stöd av förbundets advokater
 • Fimnet-användarkonto och e-post
 • Läkartidningen
Takaisin