Lausunto ammattipätevyysdirektiivin muuttamisesta

Toiminnot

Lääkäriliitto lausuu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi.


Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf) 16.4.2013