Lausunto ammattipätevyysdirektiivin muuttamisesta

Lääkäriliitto lausuu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksesta ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf) 16.4.2013

Takaisin