Lausunnot ja kannanotot

Tälle sivulle on koottu Lääkäriliiton lausuntoja viranomaisille ja muille yhteistyötahoille. Sivulta löytyvät myös liiton kannanotot.