Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lääkäriliitto kannattaa potilastiedon toissijaisen hyödyntämisen lisäämistä.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Takaisin