Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toiminnot

Lääkäriliitto kannattaa potilastiedon toissijaisen hyödyntämisen lisäämistä.


Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi