Lausunto yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys sisältää kaksi muutosta, joista toinen koskee lain 7 §:ää (käyttöönottotarkastus) ja toinen lain 10 §:ää (toimintakertomus).

Esityksen mukaan 7 §:n käyttöönottotarkastuksen suorittaisi jatkossa kunnan sijaan aluehallintovirasto. Lisäksi aluehallintovirastolle annettaisiin harkintavalta tarkistusten tekemiseen siten, että tarkastus olisi tehtävä tarvittaessa. Hallituksen esitys sisältää kaksi muutosta, joista toinen koskee lain 7 §:ää (käyttöönottotarkastus) ja toinen lain 10 §:ää (toimintakertomus). Lääkäriliitto pitää edellä mainittua muutosta hyvänä.

Lääkäriliitto kannattaa lain 10 §:ään tehtävää muutosta siitä, että ammatinharjoittajien ei jatkossa enää tarvitsisi antaa toimintakertomuksia ja pitää esitettyä muutosta erittäin tervetulleena. Liitto katsoo kuitenkin, että esityksen tulisi koskea myös sellaisia palveluntuottajia, joilla ei ole omia toimitiloja ja jotka toimivat yhtiön kautta toisen terveydenhuollon palveluntuottajan tiloissa. Tyypillisesti tällaisia palveluntuottajia ovat lääkärit, jotka toimivat lääkäriasemilla oman pienen osakeyhtiönsä kautta.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (pdf)

Takaisin