Lausunto verohallinnon luonnoksesta ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

Lääkäriliiton mielestä uudessa ohjeistuksessa terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta on koottu selkeästi yhteen verollisuuteen /verottomuuteen liittyvät asiat. Liitto esittää kuitenkin muutamia muutoksia ja tarkennuksia.

Lausunto verohallinnon luonnoksesta ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta (pdf)

Takaisin