Lausunto vankien terveydenhuollon uudistamisesta

Lääkäriliitto pitää uudistusta perusteltuna ja kannatettavana.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi vankien terveydenhuollon uudistamiseksi (pdf)

Takaisin