Lausunto vanhuspalvelulain muuttamisesta

Lääkäriliitto ei pidä lakimuutosta tarkoituksenmukaisena.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) muuttamisesta (pdf)

Takaisin