Lausunto työturvallisuuslainsäädännön säädösteknisestä muutoksesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien määräykset työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä altistumiselta biologisten tekijöiden aiheuttamalle vaaralle esitetään kirjattavaksi suomalaiseen työturvallisuuslainsäädäntöön. Kyseessä on säädöstekninen muutos, jota Lääkäriliitto kannattaa EU-direktiivien mukaisena.

Lue koko lausunto täältä.

Takaisin