Lausunto Toimiva lastensuojelu –selvitysryhmän loppuraportista

Lääkäriliiton mielestä määrämittainen ja ”keskiarvoistettu” toiminta ei toteuta lastensuojelulain henkeä. Etenkin vaikeissa ongelmissa tarvitaan moniammatillista työotetta.

Lausunto Toimiva lastensuojelu –selvitysryhmän loppuraportista (pdf)

Takaisin