Lausunto todistelusta yleisissä tuomioistuimissa

Lääkäri joutuu usein sekä todistajan että asiantuntijan asemaan oikeusprosessissa. Lääkärien kannalta on tärkeää, että säädökset ovat mahdollisimman selkeitä, mikä helpottaa lääkärin toimimista todistelua ja asiantuntijuutta koskevissa tehtävissä, liiton lausunnossa todetaan.

Lue Lääkäriliiton lausunto oikeusministeriölle kokonaisuudessaan (pdf) 1.2.2013

Takaisin