Lausunto tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjaosta

Toiminnot

Lääkäriliitto pitää viranomaisten ja kansalaisjärjestön työnjaon selkeyttämistä liikenneturvallisuuden edistämiseksi tarpeellisena.


Lausunto tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjaosta (LVM 29/2013)