Lausunto tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjaosta

Lääkäriliitto pitää viranomaisten ja kansalaisjärjestön työnjaon selkeyttämistä liikenneturvallisuuden edistämiseksi tarpeellisena.

Lausunto tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjaosta (LVM 29/2013)

Takaisin