Lausunto THL:n ohjeluonnoksesta pkv-lääkkeiden sekä huumausainelääkkeiden määräämisestä ja toimittamisesta

Ohjeessa kuvataan toimintamalli pkv- ja huumausainelääkkeiden määräämiseksi ja toimittamiseksi, ja se perustuu lain sähköisestä lääkemääräyksestä 1.4.2014 voimaan tulleeseen muutokseen ko. lääkkeiden reseptien laatimisesta sähköisesti 1.1.2015 alkaen.

Lausunto THL:n ohjeluonnoksesta pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien (pkv) lääkkeiden sekä huumausainelääkkeiden määräämisestä ja toimittamisesta 1.11.2015 jälkeen (pdf)

Takaisin