Lausunto terveydenhuollon ammattihenkilölain ja asetuksen muuttamisesta

Lääkäriliiton mielestä on tärkeä saada valtakunnallinen koordinaatioelin toimintaan mahdollisimman pian erikoislääkärikoulutuksen sisällön ja määrällisen ohjauksen kehittämistä varten.

Lausunto terveydenhuollon ammattihenkilölain ja asetuksen muuttamisesta (pdf)

Takaisin