Lausunto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lääkäriliitto pitää erikoislääkärikoulutuksen hallintovastuun siirtämistä esitetyllä tavalla opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön pääosin kannatettavana.

Lääkäriliitto oli mukana asiaa valmistelleessa ns. siirtotyöryhmässä. Keskeistä on nyt saada perustettua itsenäinen erikoislääkärikoulutuksen kansallinen koordinaatioelin ja turvata sille resurssit sekä toimintamahdollisuudet.

Lääkäriliiton lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä 227/2014vp eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (pdf)

Takaisin