Lausunto valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja koskevan asetuksen uudistamisesta

Asetuksen muutoksen pääasiallinen tarkoitus on muuttaa arkiston ja tiedonhallintapalvelun käyttöönoton aikataulua. Lääkäriliitto pitää esitettyjä muutoksia tarpeellisina.

Lausunto STM:n terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja koskevan asetuksen uudistamisesta (pdf)

Takaisin