Lausunto sote-alan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

Lääkäriliiton mielestä on tärkeää, että toimiva kilpailu turvataan ja kilpailusäännöt luodaan, jotta myös pienille toimijoille turvataan mahdollisuudet toimia palveluntuottajina. 

Lue lausunto täältä.

Takaisin