Lausunto säteilylain kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta

Toiminnot

Lääkäriliitto kannattaa säteilyturvallisuusdirektiivin toimeenpanoa ja säteilylainsäädännön uudistamista valmistelevan laajapohjaisen työryhmän perustamista. Liitto pitää tärkeänä, että työryhmässä on lääkärien edustus.


Lausunto säteilylain kokonaisuudistusta koskevasta arviomuistiosta (pdf)