Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista

Toiminnot

Esityksen yleisenä tavoitteena on selkeyttää potilasvakuutuslain rakennetta siten, että siitä ilmenee selvästi kunkin osapuolen oikeudet ja velvollisuudet. Potilasvakuutuksen perusrakenteisiin, kuten soveltamisalaan, vakuuttamisvelvollisuuteen, korvattaviin vahinkoihin tai toimenpanoon ei esitetä merkittäviä muutoksia.


Lue koko lausunto täältä.