Lausunto potilaan itsemääräämisoikeuden tukemisesta ja rajoittamisesta

Lääkäriliitto kannattaa ennakoivia suunnitelmia ja rakenteellisia toimia, jotta potilaan itsemääräämisoikeutta voitaisiin rajoittaa mahdollisimman harvoin ja poikkeustapauksissa.

Lausunto potilaan itsemääräämisoikeuden tukemisesta ja rajoittamisesta (pdf)

Takaisin