Lausunto opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä

Lääkäriliitto korostaa opiskeluterveydenhuollon kehittämisessä mm. varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen välttämättömyyttä, työn suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta sekä terveydenhuollon eri ammattiryhmien yhteistyötä ja tarkoituksenmukaista työnjakoa.

Lausunto opiskeluterveydenhuollon kehittämisestä (pdf)

Takaisin