Lausunto omaishoidon kehittämisen väliraportista

Toiminnot

Kansallista omaishoidon kehittämisohjelmaa valmisteleva työryhmä on saanut valmiiksi väliraporttinsa. Lääkäriliitto pitää hyvänä, että ohjelmassa kiinnitetään huomiota omaishoitajien yhdenvertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen.


Lue Lääkäriliiton lausunto kokonaisuudessaan (pdf) 13.6.2013