Lausunto mielenterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta

Lääkäriliitto kannattaa esitysluonnoksen periaatetta, jossa vahvistetaan jo lain tasolla muun kuin virkasuhteessa olevan lääkärin mahdollisuus laatia tarkkailulähete. Liiton lausunnon mukaan nykyinen tilanne, jossa mielenterveyden häiriöstä kärsivän potilaan hoidon tarpeen arviointi ja hoitoon pääseminen ovat käytännössä riippuvaisia siitä, mikä on työvuorossa olevan lääkärin palvelussuhteen luonne, on kestämätön. 

Lue liiton lausunto STM:lle kokonaisuudessaan (pdf) 15.2.2013

Takaisin