Lausunto määräysluonnoksesta koskien lääkärinlausuntoa taksinkuljettajan toimintakyvystä

Lääkäriliitto pitää muutosta erittäin tarkoituksenmukaisena.

Lausunto määräysluonnoksesta koskien lääkärinlausuntoa taksinkuljettajan toimintakyvystä (pdf)

Takaisin