Lausunto luonnoksista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Lääkäriliiton mielestä ehdotetut muutokset ovat pääosin kannatettavia ja selkeyttävät laillistamisprosessia. Muutoksille perusteena olevat potilasturvallisuus sekä siihen läheisesti liittyvä kielitaito ovat kannatettavia periaatteita. Vaarana muutoksissa on laillistamisprosessin kohtuuton viivästyminen.

Lausunto luonnoksista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta (pdf)

Takaisin