Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tartuntataudeista

Asetusluonnos liittyy tartuntatautilainsäädännön uudistushankkeeseen, jossa mm. eräitä asetukseen sisältyviä määräyksiä ollaan siirtämässä tartuntatautilakiin.

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tartuntataudeista (pdf)

Takaisin