Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tartuntataudeista

Toiminnot

Asetusluonnos liittyy tartuntatautilainsäädännön uudistushankkeeseen, jossa mm. eräitä asetukseen sisältyviä määräyksiä ollaan siirtämässä tartuntatautilakiin.


Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tartuntataudeista (pdf)