Lausunto luonnoksesta rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän raportiksi

Lääkäriliitto pitää suurta osaa ehdotuksista ongelmallisina ja osaa jopa potilasturvallisuutta vaarantavina.

Lääkäriliitto kummeksuu prosessia, jolla kuultavana olevaa asiaa on viety eteenpäin. Mm. Lääkäriliittoa ei ollut kutsuttu valmisteluun mukaan.

Lausunto luonnoksesta rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän raportiksi (pdf)

Takaisin