Lausunto luonnoksesta laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Muutosehdotukset liittyvät keskeisesti Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin 2013/55 täytäntöönpanoon.

Lausunto luonnoksesta laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (pdf)

Takaisin