Lausunto luonnoksesta laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Toiminnot

Muutosehdotukset liittyvät keskeisesti Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin 2013/55 täytäntöönpanoon.


Lausunto luonnoksesta laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (pdf)