Lausunto luonnoksesta kuntarakennelaiksi

Lue Lääkäriliiton lausunto VM:lle kokonaisuudessaan (pdf) 1.2.2013

Takaisin