Lausunto luonnoksesta HE:ksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Kun terveydenhuollon julkisia menoja leikataan, tulisi leikkaukset toteuttaa siten, että ne olisivat mahdollisimman hyvin sopusoinnussa yleisten terveyspoliittisten tavoitteiden kanssa, Lääkäriliitto toteaa.

Lausunto luonnoksesta HE:ksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (pdf)

Takaisin