Lausunto luonnoksesta HE:ksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toiminnot

Kun terveydenhuollon julkisia menoja leikataan, tulisi leikkaukset toteuttaa siten, että ne olisivat mahdollisimman hyvin sopusoinnussa yleisten terveyspoliittisten tavoitteiden kanssa, Lääkäriliitto toteaa.


Lausunto luonnoksesta HE:ksi sairausvakuutuslain muuttamisesta (pdf)